daibay17

Khám phá cấu trúc của đĩa bay (UFO)

Từ nhiều thập kỷ trước, các nước như Đức, Anh, Nhật, Nga… đã nghiên cứu các cấu trúc của Đĩa bay để áp dụng vào sản xuất ra các máy bay, tàu chiến… Những tư liệu dưới đây cho chúng ta cái nhìn cụ thể và sâu sắc hơn về các loại đĩa bay và cấu trúc bên trong nó.

Các loại đĩa bay:

daibay1

daibay2

daibay3

Nghiên cứu đĩa bay:

daibay4

daibay5

daibay6

daibay7


Cấu trúc bên trong đĩa bay:

daibay8

daibay9

daibay11

daibay12

daibay13

v


daibay14

daibay15

daibay16

daibay17

Video về nghiên cứu đĩa bay để sản xuất các loại máy bay:

Nguồn:TH

You May Also Like

Bí ẩn 3001 Thanh Kiếм Bảo Vệ Lăng Mộ Dưới Đáy Hồ Suốt 2000 Năm

Bí ẩn 3001 Thanh Kiếм Bảo Vệ Lăng Mộ Dưới Đáy Hồ…

Tìm hiểu về mối liên hệ giữa linh hồn và bào thai

Tìm hiểu về mối liên hệ giữa linh hồn và bào thai…

Học người xưa cách nói chuyện để thu phục lòng người

Học người xưa cách nói chuyện để thu phục lòng người Nói…

Sao chổi khổng lồ được tìm thấy bên ngoài hệ mặt trời lớn gấp hàng nghìn lần sao chổi thông thường

Sao chổi khổng lồ được tìm thấy bên ngoài hệ mặt trời…